Christer Gustavsson Bernhards förlag är ett nystartat förlag. Utgivningen kommer att handla om både fiktion och fakta, enskilda personligheter liksom politik och religion, nutid och dåtid, smalt och brett – men sparsmakat.

Värmland och Dalsland fungerar ofta som två geografiska och historiska utsiktspunkter och miljöer i kommande böcker, men perspektivet är ändå gränsöverskridande och globalt.

Förlagets första bok är en historisk thriller som utspelas under andra världskriget i Ed i Dalsland men också i nutid.

Grafisk form: Anna-Karin Olsson

   Bernhards förlag, c/o Christer Gustavsson, Horsensgatan 36, 654 67 Karlstad   |   christer.gustavsson4@gmail.com